Grenlandes Ekspedīcijas filma PILNĀ GARUMĀ!

Filma stāsta par astoņu letiņu ekspedīciju pāri Grenlandes ledus cepurei – lielākajam ledus veidojumam uz mūsu planētas, par inuītu sadzīvi un par ceļā sastaptajiem dzīvniekiem.

Filmas ilgums: 72 min
Autors: Kaspars Ulsts

Paldies daudzajiem pirmizrādes apmeklētājiem Gandrā un Takā! Jūs bijāt lieliski:)

Grenlande-GandrsGrenlandes afisa

Filmas īsais reklāmas rullītis: